Kërkesat dhe kthimi i mallrave

Produktet e porositura janë të dëmtuara, apo jo sipas pritjeve tuaja? Ja si mund të bëni një ankese, ose si mund të bëni kthimin e produkteve. 

Dua të ankohem për një produkt ose dërgesë

Nëse produkti i blerë nuk funksionon siç duhet, ne do t'ju ndihmojmë me konfigurimin, riparimin, ose zëvendësimin e tij. Ju duhet të plotësoni formularin e ankesës dhe ta dërgoni në adresën tonë së bashku me produktet.

Vërtetimi i Blerjes së Produkteve

Dua të tërhiqem nga kontrata dhe ta kthej produktin

Ju mund të tërhiqeni nga kontrata e blerjes brenda 14 ditëve nga kryerja e dërgesës, pra mund të na i ktheni produktet e blera pa dhënë arsye. Ju duhet të plotësoni formularin e tërheqjes së kontratës dhe ta dërgoni në adresën tonë së bashku me produktet.

Kthimi i Produkteve

 

FAQ - Përgjigjet për pyetjet e bëra më shpesh

1. Si mund ta kontaktoj Departamentin e Ankesave?

Mund të kontaktoni Departamentin tonë të Ankesave duke dërguar një e-mail te: [email protected] .

 

2. Sa kohë duhet për të procesuar një ankesë?

Ne i procesojmë ankesat sa më shpejt që mundemi, por jo më vonë se 30 ditë nga data e marrjes.

 

3. Si të veprohet gjatë kthimit të produkteve?

Ju mund të tërhiqeni nga kontrata dhe t'i ktheni produktet pa dhënë arsye brenda 14 ditëve nga momenti kur ju ose një person i caktuar nga ju i merrni Produktet. Pas kthimit të Produkteve, ne do t'ju kthejmë shumën e paguar të blerjes në formën e një pagese dërguese në llogarinë tuaj.

 

4. A mund të tërhiqem nga kontrata nëse blej si kompani?

Jo, për fat të keq kompania nuk është një individ dhe kështu nuk mund t'i kthejë produktet brenda afatit ligjor prej 14 ditësh, siç bëjnë personat privatë. Është e mundur të bihet dakord për shkëmbimin e produkteve të blera me një produkt tjetër.

 

5. Kush i bartë shpenzimet e transportit të produkteve të kthyera?

Kthimi i produkteve në magazinën tonë është tërësisht në kompetencën tuaj. Kjo vlen edhe për kostot që lidhen me të.

 

6. Ku duhet të dërgoj produktet që dua të kthej?

Përpara se t'i ktheni produktet, paketojini siç duhet dhe ngjitni një etiketë me adresën tonë në anën e jashtme të pakos Këtu është adresa për dërgimin të paketës:


Media Leaders L.t.d (RETURN)
Dlha 4
974 05 Banska Bystrica
Sllovaki


Por kujdes! Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për gjendjen në të cilën e marrim paketën tuaj nga transportuesi. Prandaj, para se të dërgoni produktin, paketojeni në gjendjen origjinale në të cilin e keni marrl nga ne dhe mbusheni kutinë me material që do ta mbrojë atë nga dëmtimi gjatë transportit. Nëse, pavarësisht kësaj, ndodh diçka me dërgesën tuaj gjatë rrugës për tek ne, kontaktoni menjëherë transportuesin që e ka marrë pakon dhe kërkoni kompensim për dëmin.

 

7. Dua të ndërroj produktet (p.sh. për shkak të masës së gabuar). Si duhet të vazhdoj?

Nëse produkti nuk është përdorur fare (d.m.th., nuk ka papastërti në të - flokë, papastërti, etj.), pra vetëm e keni provuar, është e mundur të ndërrohet produkti për një produkt të një mase tjetër. Megjithatë, është e nevojshme të plotësoni formularin e ankesës dhe ta specifikoni që doni një produkt tjetër/masë tjetër.

 

8. A mund të kthej çdo lloj produkti?

Patjetër që jo. Ligji përcakton saktësisht cilat kategori produktesh nuk mund të kthehen. Për shembull, kufjet e veshit (kufje spiune) dhe produkte të ngjashme.

Blerësi nuk mund të tërhiqet nga kontrata e së cilës është objekt

  1. shitja e produkteve të bëra sipas kërkesave të veçanta të blerësit, produkte me porosi ose produkte të bëra posaçërisht për një blerës (p.sh. prodhimi i një logoje neoni ose për një projektor gobo, etiketa emrash të bëra me porosi sipas kërkesës së blerësit),
  2. shitja e produkteve, cilësia e të cilave ulet shpejt,
  3. shitja e produkteve të mbyllura me ambalazhim mbrojtës, i cili nuk është i përshtatshëm për kthim për arsye të mbrojtjes së shëndetit ose higjienës dhe ambalazhi mbrojtës i të cilit është hapur pas dërgesës së produkteve (për shembull, kufjet e veshit - kufje spiune, pastrues nitritesh, etj. ),
  4. blerja e një produkti elektronik, pra jo në një medium fizik, nëse blerja e tij u bë me pëlqimin e shprehur të konsumatorit dhe konsumatori deklaroi se ishte i informuar se duke shprehur këtë pëlqim humbet të drejtën për t'u tërhequr nga kontrata (p.sh. një licencë softuerike dixhitale/elektronike).

 

9. Kur do ta marr pagesën për produktet e kthyera?

Ne do jua dërgojmë paratë për produktet e kthyera jo më vonë se 14 ditë pas marrjes së pakos dhe kontrollit të produktit. Sipas ligjit ne kemi 14 ditë nga data e arritjes së produktit në magazinë për të procesuar produktin. Ju do t'i merrni paratë tuaja në të njëjtën mënyrë që keni paguar për produktin. Me pagesa ekspres (kartë krediti, Google Pay, Apple Pay, etj.), paratë do të mbërrijnë në llogarinë tuaj brenda 3 ditëve pune. Transferta bankare zakonisht zgjat 1-3 ditë pune. Nëse pagesa është bërë me para në dorë, duhet të plotësoni në formular numrin e llogarisë në formatin IBAN (Shtoni edhe emrin e Marrësit) për rimbursimin dhe ne do t'ua rimbursojmë pagesën nëpërmjet transfertës bankare.