Pajisje personale mbrojtëse

Pajisjet mbrojtëse personale - syze, doreza, kostume, mburoja dhe produkte të tjera për sigurinë tuaj kundër çdo kontaminimi (nga viruset etj.)