Kontakt

Mbështetje telefonike dhe online : e hënë - e premte nga ora 8:00 deri në 19:00 CET

Të dhënat e kompanisë:

Media Leaders Ltd
Dlha 4
974 05 Banska Bystrica

ID e kompanisë: 46406999
ID Tatimore : SK2023368787

Pali

Pali

Shërbimi ndaj klientit - porosi, ankesa
Thomas

Thomas

Administrator i dyqanit elektronik
Pjetri

Pjetri

Shërbimi ndaj klientit - këshillim, pretendime
Julia

Julia

Shërbimi ndaj klientit - porositë, faturimi
Vicky

Vicky

Shërbimi ndaj klientit - porositë
Veronika

Veronika

Shërbimi ndaj klientit - porositë
Mario

Mario

Menaxher shitjesh, klientë me shumicë

 

Media Leaders Ltd. mban një certifikatë të njohur ndërkombëtarisht të sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 - Kliko për më shumë informacion iso zertifikat 9001:2008

 

Banka e marrësit: VUB
Numri i llogarisë bankare : IBAN: SK9802000000002952352651

Kodi SWIFT (BIC): SUBASKBX

, punonjësit e ekipit coolmania

dyqan i ftohtë i manisëdyqan mania e ftohtëe-shop cool mania