Ju me të vërtetë bëni pazar të sigurt me ne!

Ju me të vërtetë bëni pazar të sigurt me ne!

E-shop online COOL-MANIA.com ka marrë certifikatën e markës së cilësisë - Certifikata SAEC - Pazar i sigurt (që nga data 18.01.2011) si garanci për besueshmërinë dhe sigurinë për të gjithë klientët dhe vizitorët e saj. Ky e-shop kontribuon në rritjen e besueshmërisë së mënyrës së shitjes së produkteve përmes e-shop-it në sytë e publikut.

Cool-mania.com është bërë anëtare e një grupi elitar të dyqaneve online jo vetëm në Evropën Qendrore.

Procesi i certifikimit ka verifikuar kërkesat e specifikuara për marrjen e tij, nga të cilat ne zgjedhim:

  • përmbajtjen e kushteve të përgjithshme të biznesit
  • privatësinë e të dhënave personale
  • informacionin e nevojshëm për mallrat, produktet, çmimin, operatorin, opsionet e kontaktit
  • plotësinë dhe korrektësinë e informacionit të dhënë
  • procesi i porosisë, shpejtësia dhe mënyra e trajtimit të porosive
  • kërkesat dhe kushtet e dorëzimit
  • dhe të tjerët...


Listën e e-shopeve online të certifikuara mund ta shihni këtu respektivisht në faqen kryesore të SHOQATAVE SLOVAK FOR ELECTRONIC SHOP si autoriteti më i lartë kombëtar në fushën e tregtisë elektronike.


CERTIFIKATA SAEC Pazar i sigurt:

certifikata e blerjeve të sigurta