Ndërrimi i ngjyrave përmes smartphone-it ose butonit